De stuurgroep

Elk samenwerkingsverband bestaat uit een netwerk van erkende instellingen voor schuldbemiddeling dat in het werkgebied werkt aan het voorkomen en terugdringen van schuldenlast. Het samenwerkingsverband kan enkel gesubsidieerd worden als de volgende actoren er deel van uitmaken: alle OCMW’s, het CAW dat erkend is krachtens het decreet betreffende het algemeen welzijnswerk en alle verenigingen waar armen het woord nemen.

De beslissingen worden genomen in de stuurgroep van het samenwerkingsverband, waarin alle partnerorganisaties vertegenwoordigd zijn. Via regelmatige bijeenkomsten volgt de stuurgroep het samenwerkingsverband in al haar facetten op en stuurt de acties bij waar nodig. De stuurgroep beslist tevens over de begroting van het budget.

De stuurgroep wordt voorgezeten door het BIZ-team.

Alle partners van het samenwerkingsverband zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. Concreet zetelen volgende personen in de BIZ-stuurgroep van Halle-Vilvoorde:

  • 1 vertegenwoordiger van de OCMW’s van eerstelijnszone Zennevallei;
  • 1 vertegenwoordiger van de OCMW’s van eerstelijnszone Pajottenland;
  • 1 vertegenwoordiger van de OCMW’s van eerstelijnszone Regio Grimbergen;
  • 1 vertegenwoordiger van de OCMW’s van eerstelijnszone BraViO;
  • 1 vertegenwoordiger van de OCMW’s van eerstelijnszone AMALO;
  • 1 vertegenwoordiger van de OCMW’s van eerstelijnszone Druivenstreek;
  • 1 vertegenwoordiger voor de erkende Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen.
  • 2 vertegenwoordigers van de volwassenen- en de jongerenwerking binnen CAW Halle-Vilvoorde.

Vanuit hun expertise nemen ook volgende personen ad hoc deel aan de BIZ-stuurgroep:

  • Wendy Broos, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
  • Bernd Ysebaert, jurist-schuldbemiddelaar van de Welzijnskoepel West-Brabant.