Trajecten per ELZ

Vanuit BudgetInZicht Halle-Vilvoorde trachten we een aanbod uit te werken waarbij we vertrekken vanuit de noden en de behoeften die er leven bij de schuldhulpverleners zelf. Bijgevolg polsen we bij de hulpverleners van zowel lokale besturen als het CAW rond welke thema’s er ondersteuning geboden kan worden.

Daarenboven streven we ernaar ook steeds de invalshoek van personen die in armoede leven mee te nemen in de verdere uitwerking van een thema. Vanuit BIZ Halle-Vilvoorde werken we hiervoor nauw samen met Open Armen vzw, de erkende Vereniging Waar Armen het Woord Nemen in onze regio.

In 2024 worden volgende trajecten voortgezet/opgestart per ELZ:

·        ELZ Amalo: ‘Bewindvoering gekoppeld aan mentale beperking en psychische problematiek’

·        ELZ BraViO: ‘Bewindvoering gekoppeld aan mentale beperking en psychische problematiek’

·        ELZ Druivenstreek: ‘collega-groep met focus op delen van kennis en ervaring’

·        ELZ Regio Grimbergen: ‘Cliënten met een verslavings- of persoonlijkheidsproblematiek’

·        ELZ Pajottenland: ‘collega-groep met focus op delen van kennis en ervaring’

·        ELZ Zennevallei: ‘menswaardig leven binnen een collectieve schuldenregeling’