Trajecten per ELZ

Vanuit BudgetInZicht Halle-Vilvoorde trachten we een aanbod uit te werken waarbij we vertrekken vanuit de noden en de behoeften die er leven bij de schuldhulpverleners zelf. Bijgevolg polsen we bij de hulpverleners van zowel lokale besturen als het CAW rond welke thema’s er ondersteuning geboden kan worden.

Daarenboven streven we ernaar ook steeds de invalshoek van personen die in armoede leven mee te nemen in de verdere uitwerking van een thema. Vanuit BIZ Halle-Vilvoorde werken we hiervoor nauw samen met Open Armen vzw, de erkende Vereniging Waar Armen het Woord Nemen in onze regio.

Trajecten lopende in 2023: 

·        ELZ Zennevallei: ‘menswaardig leven binnen een collectieve schuldenregeling’

·        ELZ Pajottenland: ‘Draaiboek schuldhulpverlening’ i.f.v. ‘Ondersteuning bij de audit’ en ‘collega-groep met focus op delen van kennis en ervaring’

·        ELZ Druivenstreek: ‘collega-groep met focus op delen van kennis en ervaring’

·        ELZ BraViO: ‘Cliënten met een verslavings- of persoonlijkheidsproblematiek’

·        ELZ Regio Grimbergen: ‘Samenwerking met gerechtsdeurwaarders’

·        ELZ Amalo: ‘Draaiboek schuldhulpverlening’ en ‘Kinderen in de schuldhulpverlening’