Werking

Sinds 15 december 2011 subsidieert de Vlaamse overheid, kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 11 regionale samenwerkingsverbanden rond schuldpreventie in Vlaanderen en Brussel. Deze samenwerking wordt sinds 2014 structureel verankerd en gesubsidieerd conform de bepalingen in het Besluit van de Vlaamse Regering van 31 januari 2014 en staat bekend als BudgetInZicht, of kortweg BIZ.

BIZ Halle-Vilvoorde is een samenwerkingsverband tussen CAW Halle-Vilvoorde, de 36 OCMW ‘s uit de regio en de twee erkende Verenigingen waar armen het woord nemen. 

Om tot een vlotte samenwerking te komen met het groot aantal OCMW’s, hebben we ervoor gekozen om de krachten te bundelen per eerstelijnszone.

Concreet houdt dit in dat we binnen ons werkingsgebied het aanspreekpunt zijn voor onze partners binnen volgende eerstelijnszones (=ELZ):

  • ELZ BraViO
  • ELZ Regio Grimbergen
  • ELZ Zennevallei
  • ELZ Pajottenland
  • ELZ AMALO
  • ELZ Druivenstreek
 
Werkingsgebied