BIZ Halle-Vilvoorde

BIZ Halle-Vilvoorde is een samenwerkingsverband tussen CAW Halle-Vilvoorde, de 36 OCMW ‘s uit de regio en de erkende vereniging waar armen het woord nemen, Open Armen vzw.

We zetten hoofdzakelijk in op schuldpreventie en nazorg voor de algemene bevolking met de nadruk op de meest kwetsbare doelgroepen van onze regio. BIZ Halle-Vilvoorde maakt samen met verscheidene partners schulden bespreekbaar bij de lokale bevolking.

Onze werking is op volgende pijlers gebaseerd:

  • Financiële educatie door middel van een budgetspel voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs en train-de-trainers voor leerkrachten van de derde graad lager onderwijs. Spelenderwijs leren jongeren bewust omgaan met geldzaken en krijgen ze inzicht in de maandelijkse kosten waarmee ze te maken zullen krijgen wanneer ze op eigen benen staan.
  • Daarnaast bieden wij met BIZ ook allerlei preventieve acties aan naar de lokale bevolking. BIZ-partners, maar ook externe partners kunnen gebruik maken van onder andere infoavonden (rond bewindvoering, collectieve schuldenregeling, notaris, deurwaarder en zakgeld), groepswerking, vorming aan thuiszorgdiensten, … Bij vragen of interesse, neem zeker contact op met een BIZ-medewerker!
  • Als derde pijler organiseren wij intervisiemomenten tussen de OCMW- en CAW-medewerkers, waarbij van elkaars werking geleerd kan worden en waarbij er verscheidene thema’s aan bod kunnen komen.

Naast deze drie grote acties ondersteunt en werkt BIZ actief mee aan tal van kleinere initiatieven.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *