De Wakosta?!-app

WAT & VOOR WIE?  

wakosta.be is een interactieve website die jongeren vanaf 16 jaar laat ondervinden wat het leven op eigen benen kost en wat de impact van hun keuzes is op het maandbudget. 

De spelers ontvangen een realistisch maandinkomen. Het doel is dit budget zo goed mogelijk te besteden en tal van opdrachten op te lossen binnen deze domeinen: wonen, gezondheid, huishouden en ontspanning. 

De tool kadert binnen de financiële leer- en ontwikkelingsdoelen van de 2e en 3e graad ASO, KSO, TSO, BSO, BuSO en OKAN. Ook organisaties die jongeren begeleiden bij de eerste stappen naar zelfstandig wonen kunnen aan de slag met de website. 

WAAROM?   

Een grote groep jongeren en jongvolwassenen kampt met financiële moeilijkheden. Ze hebben nood aan ondersteuning om hun budget te leren beheren en inzicht te krijgen in hun bestedingspatroon. 

Vanuit BudgetInZicht (BIZ) zetten wij al enkele jaren in op het versterken van financiële competenties van kinderen, jongeren én (jong)volwassenen via onder meer de WAKOSTA?!-app en de WAKOSTA?!-budgetbeurs. 

De coronapandemie leidde tot een versnelde digitalisering in het onderwijs en de sociale sector. Een online tool om in klas- of groepsverband te werken aan financiële educatie kon niet uitblijven. Met wakosta.be wil BIZ nauw aansluiten op de digitale leefwereld van jongeren en hen goed voorbereiden op de kosten van een zelfstandig leven.

EDUCATIEF MATERIAAL   

wakosta.be doorlopen duurt 1 à 2 (les)uren, afhankelijk van het tempo van de jongeren en de aanpak (individueel/klassikaal). 

Wil je aan de slag met wakosta.be met je klas, groep of cliënt? Maak dan zeker gebruik van onze kant-en-klare lesfiche en bijhorende PowerPoint. Je vindt dit materiaal op de website bij het vraagteken.