Samenwerking met SAM vzw

Het Steunpunt Mens en Samenleving, kortweg SAM vzw, heeft schuldhulpverlening als één van zijn thema’s.

SAM vzw organiseert opleidingen naar budget- en schuldhulpverleners, geeft via hun juridische helpdesk advies aan hulpverleners en signaleert knelpunten uit het werkveld. In kader van signalering is SAM vzw aanwezig op de vergaderingen met alle BIZ-regio’s. SAM verleent tevens informatie en ondersteuning aan de BIZ-regio’s indien hun expertise nodig is.